1

Fizika érettségi témakörök


Szóbeli érettségi vizsga témakörei
2016-2017. tanév

 • Dinamika alapjai
 • Mozgások: Egyenes vonalú mozgások, körmozgás, rezgőmozgás
 • Munka, energia
 • Halmazállapotok: változásaik, gázok és állapotjelzők, folyamatok, hőtágulás
 • Termodinamika
 • Elektromos alapjelenségek
 • Egyenáram
 • Mágneses alapjelenségek
 • Váltakozó áram
 • Elektromágneses hullámok és a fény /geometriai fénytan/
 • Atomfizika: kristályrácsok, atomok felépítése, atomenergia
 • Tömegvonzás
 • Naprendszerünk

A fizika érettségi technikai kellékei: