1

Szakmai vizsga

Vissza

 

VIZSGABEOSZTÁSOK 2019

 

AUTÓTECHNIKUS

Kivonat az OKJ-ben 55 525 01 számú, Autótechnikus szakma 35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet szerinti szakmai és vizsgakövetelményeiből:

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autótechnikus szakmai alapjai
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai, a korszerű járművek működése, javítása, üzemeltetése és a járműfenntartó tevékenység üzemvitele tárgyköreiből.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki vizsgára felkészítés
A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárása műszeresen és szemrevételezéssel, a feltárt hibák dokumentálása, a jármű hibásnak ítélt világító és fényjelző berendezéseinek hatósági előírásoknak megfelelő javítása alkatrészcserés, vagy egyéb javítással.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Belsőégésű motor vizsgálata, beállítása
A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott Otto vagy dízelmotor ellenőrzése műszeresen, minősítése, szükség szerinti beállítása majd ismételt minősítése, a vizsgálat, beállítás dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Korszerű járműszerkezet vizsgálata, javítása
A vizsgafeladat ismertetése: Elektronikusan irányított fődarab, egység vagy rendszer ellenőrzése műszeresen és szemrevételezéssel, minősítése, a hibás jeladók, beavatkozók, vezetékhálózat cseréje vagy javítása, a fődarab, egység vagy rendszer beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfenntartás, járműtechnika
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a „4. Szakmai követelmények” fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%


AUTÓSZERELŐ

Kivonat az OKJ-ben 54 525 02 számú, Autószerelő szakma 35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet szerinti szakmai és vizsgakövetelményeiből:

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai a gépjármű-szerkezettan, a gépjármű-villamosság, autóelektronika és a gépjárműdiagnosztika tárgyköreiből.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és járműdiagnosztika
A vizsgafeladat ismertetése: Egy gyári előírású futás kilométerhez kötött revízió műveletsor elvégzése. Adatbázisból állítsa össze a munka műveleti elemeit. Határozza meg a felhasználandó alkatrészeket, segéd- és üzemanyagokat, vizsgáló eszközöket, műszereket, célszerszámokat. Végezze el a revíziót, dokumentálja a munkavégzést. A rendelkezésre bocsátott gépjármű fődarab ellenőrzése, minősítése, szükség szerinti szétszerelése, a hibás alkatrészek cseréje vagy javítása, a javítást követően a fődarab összeszerelése, beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása. Hibásan működő fődarab, egység, rendszer vagy alkatrész azonosítása, hibamegállapítás méréssel, a hiba kijavítása alkatrészcserével vagy beállítással, működésének ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései az autószerelő feladatai és a járműdiagnosztika szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %


AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ

Kivonat az OKJ-ben 54 525 01 számú, Autóelektronikai műszerész szakma 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szerinti szakmai és vizsgakövetelményeiből:

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma: számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai az autó-szerkezettan, az autóvillamosság, autóelektronika és a járműdiagnosztika tárgyköreiből.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműszerkezeti egységek szerelése, autóelektronika gyakorlata, járműdiagnosztikai vizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: A jármű nem villamos szerkezeti egységein, rendszerein egy vagy több szerelési művelet elvégzése, ellenőrzési, beállítási, diagnosztikai feladatok végrehajtása. Autóvillamossági fődarab, egység vagy rendszer hibájának megállapítása, a hiba javítása, ismételt ellenőrzése, a munkafolyamat adminisztrálása. A rendelkezésre bocsátott diagnosztikai programmal vagy márkaspecifikus műszerrel a jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, az eredmények értelmezése, összehasonlítása a gyártó adataival, minősítése. Érzékelők, jeladók, beavatkozók méréssel való ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %