1

Érettségi vizsga


Egy vizsgaidőszakban egy adott vizsgatárgyból csak egy szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Javítóvizsgát pedig legkorábban a következő vizsgaidőszakban tehet a tanuló.
A tanuló szabadon választja meg a vizsga szintjét – emelt vagy középszint –, függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintű felkészítésen vett részt.
Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt vizsgatárgyból kell kötelezően vizsgáznia. Kötelező vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, közlekedésgépész ismeretek.
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik. A jelentkezési lapot május–júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig, október–novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-ig kell benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézményben. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a vizsgatárgyak nevét, a vizsga szintjét, valamint a fajtáját. Az érettségi fajtája, lehet: rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő. Alapesetben a rendes érettségi fajtát jelölik meg a diákok.

További pontosabb szabályokat az OH honlapján olvashatnak:
Oktatási Hivatal honlapja

 Az érettségi tárgyak vizsgakövetelményei és leírása:

 

Vissza