1

Green Wheels

Operation, repair and service of hybrid and electric cars

Projektinformációk:

A GREEN WHEELS - Operation, Repair and Service of Hybrid and Electric Cars Nemzetközi Autóipari Készségszövetség- ERASMUS+ projekt 2016. november és 2019. október között kerül megvalósításra.

A projekt célja olyan szabadon hozzáférhető digitális tananyag (OER) összeállítása - hibrid és elektromos autók gyártása és szervizelése szakterületen, amely innovatív pedagógiai módszereket használ: úgy mint a kritikai gondolkodás, a kollektív tanulás, a fordított tanterem koncepció vagy a PLA.

A projekt fő céljai közé tartozik a tanárok innovatív módszertani készletének bővítése, tanár-tréningek kidolgozása és mentorálási rendszer kialakítása a fenti területen oktatók számára.

Projekteredmények:

A projekt egyik legfontosabb célkitűzése, hogy olyan oktatási anyagokat hozzon létre, mely a tanárok számára értékes erőforrás, amit a tanárok szeretnek és amely felé bizalommal fordulnak.

Az innovatív pedagógiai módszerek gyakorlati használata szempontjából elsődleges fontosságúnak tartjuk a tanártovábbképzést. A projekt központi tevékenysége a célzott továbbképzési programok kidolgozása. A képzési programok a konkrét projekt-eredmények alkalmazására és a használatukhoz nélkülözhetetlen innovatív oktatási módszerekre fókuszálnak. 2018 szeptemberéig összesen 93 pedagógus és 49 iskola vett részt a képzéseinken. 5 nemzeti mentort és 8 iskolai vezetőt oktattunk.

A projekt nagy hangsúlyt fektet a projektpartnerek közötti kommunikációra nemzeti és transznacionális szinten is - 6 nemzetközi találkozót szerveztünk eddig.

A projekt specifikus és fenntartható eredményei:

 • az e-Learning interaktív tanulási modulokat kezelő LMS (Learning Management System)
 • Munkalapok és videók a gyakorlati órákra
 • Módszertani anyagok a tanárok számára
 • Online diák és tanár fórum
 • Interneten elérhető tanárképző webinárok
 • Professzionális szaklapok online glosszáriuma 4 nyelven, vizuális támogatással
 • ECVET rendszer a hibrid és elektromos járműtechnológia témakörben
 • Tanár-továbbképzés
 • A projekt-tevékenységekben részt vevő iskolák adatbázisa


A projekt eredményeiről részletes információk a gwproject.eu címen érhetőek el, majd az lms.gwproject.eu címen lesznek elérhetőek cseh, szlovák, angol és magyar nyelven 2019 novemberét követően.

A kifejlesztett magyar nyelvű anyagokat a Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakgimnáziumban tesztelték. A négy projektországban jelenleg 42 iskola működik együtt a projekttel, míg hosszú távon, azt várjuk, hogy 60 iskola fogja használni a projekt eredményeit 2019 novemberére.

A projekt részletes információi elérhetőek lesznek lms.gwproject.eu címen 2019 végére mind a négy projektnyelven (angol, magyar, szlovák és cseh).

Az ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) és EQUAVET alapokon felépített tananyag lehetővé teszi, hogy a négy projektországban egységesen kerüljön kezelésre a „Hibrid és elektromos járműtechnológia“ mint tananyag. Az új tanterv mind a négy nyelven elérhető lesz.

A projektben kifejlesztett tananyag leginkább a szakközépiskolák, szakgimnáziumok tananyagába fog beépülni a Cseh Köztársaságban, Nagy-Britanniában (Further Education Colleges), a Szlovák Köztársaságban és Magyarországon. A projekt tananyagai ECVET alapon kerültek kialakításra, ezzel támogatva az ECVET használatának elterjedését az autóipari szakképzésben illetve támogatva az egyes iskolákat, hogy könnyen be tudják építeni az új tananyagelemeket már meglévő tanterveikbe. A projektben létrehozott 82 munkalap, a tanári módszertani útmutató, az LMS útmutató, a 20 CLIL munkalap és módszertan, a 12 diákok által készített videó - mind négy nyelve kerültek lefordításra. Mind a négy nyelven online szótárat hozunk létre, amelyet hang- és vizuális támogatás egészít ki.

A projekt eredményeit széles körben mutatjuk be pl. autóipari vállalatoknak, szakmai szervezeteknek és vezető oktatási intézményeknek a projektkonzorciumon belül és kívül. Így garantáljuk a projekt eredményeinek fenntarthatóságát és tovább-fejlődését a projekt befejezése utáni időszakban is.

Projektpartnerek:

 • A gépjárműipari szakképző intézmények tanárai
 • Oktatási intézmények vezetői
 • Gépjárműipari szövetségek
 • Iparági szakemberek
 • Innovatív pedagógiai módszertanok szakértői


A projekt konzorcium 13 partnerből áll 4 országból - a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, az Egyesült Királyságból és Magyarországról. A projektet a cseh Centre for Modern Education (CZ) irányítja. A CFME CZ széles körű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi oktatási projektek szervezése területén.

Centre for Modern Education (CZ) / Prága
Cseh Nemzeti Szakképzési Intézet / Prága
Moráviai Autóipari Klaszter /Ostrava
Střední škola automobilní – Szakgimnázium / Holice

Centre for Modern Education (SK) / Bratislava
Szlovák Nemzeti Szakképzési Intézet / Bratislava
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky/ Bratislava
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia - duális szakképző / Bratislava

Centre for Modern Education (HU) / Budapest
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara / Budapest
Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakgimnázium / Budapest

The Institute of the Motor Industry / Hertford
Havering College of Further and Higher Education / Hornchurch/Havering

A projekttel kapcsolatos hivatalos sajtókiadvány.

A projekttel kapcsolatos angol kiadvány.

Hírlevél - 2017 szeptember
Hírlevél - 2018 február
Hírlevél - 2018 július
Hírlevél - 2019 április

Tananyagok

Videók:
 1. Általános bevezető
 2. Munkavédelem I.
 3. Munkavédelem II.
 4. Töltés
 5. Hibrid működés és szimuláció
 6. Elektromos és elektronikus alapelvek I.
 7. Elektromos és elektronikus alapelvek II.
 8. Hibrid kialakítások
 9. Nagyfeszültségű akkumulátorok
 10. Motorok
 11. Vezérlők
 12. Információ források
 13. Karbantartás és javítás (kisfeszültségű rendszer)
 14. Karbantartás és javítás (nagyfeszültségű rendszer)
 15. Országúti segítségnyújtás

Dokumentumok:

Munkalapok:
 1. Az elektromos/hibrid járművek beazonosítása.
 2. Mondjon példákat manapság forgalmazott hibrid/elektromos járművekre!
 3. Vázolja fel a fő különbségeket a hibrid és elektrmos járművek között, a töltést is figyelembe véve.
 4. Határozza meg a gépjárművek nagyenergiájú rendszereinél alkalmazott feszültségértékeket, és mondjon példát hibrid/ elektromos járműveknél alkalmazott feszültségtartományra.
 5. Írja le a nagyfeszültségű áram veszélyeit!
 6. Állapítsa meg, hogy baleset, vagy a jármű töltése során milyen veszélyek léphetnek fel.
 7. Azonosítsa a veszélyeket, melyek a nagyfeszültségű/energiájó hibrid akkumulátorok szállítása, tárolása, megsemmisítése során felmerülhet!
 8. Hatósági szabályok, előírások ismerete az elektromos/hibrid járművekkel végzett tevékenységek során (munkavégzés feltételei).
 9. Ismertesse a gépjármű nagyfeszültségű kábelezésének és a hozzá tartozó alkatrészek azonosításának módját!
 10. Ismertesse a biztonságos töltés menetét és feltételeit, külső energiaforrásról.
 11. Ismertesse az elektromos áramkör alapvető jellemzőit!
 12. Ismertesse le a két alapvető áramkört és az áramlás követelményeit.
 13. Mutassa be egy egyszerű jármű kapcsolási rajzát, és értelmezze azt.
 14. Ismertesse a járművek elektromos hálózatának védelmében kialakított rendszereket, és ezek szükségességét.
 15. Ismertesse a földelés elvét és annak módszereit.
 16. Határozza meg a különféle kábelek és csatlakozók típusát az általános járművek áramkörében.
 17. Ismertesse az elektromos és elektronikus rendszerek működésének ellenőrzését.
 18. Ismertesse a kulcsfontosságú elektromos és elektronikus rendszereket és elektromos áramköröket.
 19. A járművekben használt elektromos áramkörök hibajelenségeinek elnevezései.
 20. Ismertesse a tisztán elektromos járműveket!
 21. Ismertesse a hibrid jármű felépítését!
 22. Írja le a különböző hibrid autók hajtáslánc-elrendezésének előnyeit és hátrányait
 23. Fő összetevők ismertetése
 24. Ismertesse a töltési szabványokat, eljárásokat
 25. Határozza meg, miért fontos a töltési infrastruktúra.
 26. Írja le a vezeték nélküli energiaátvitelt (WPT)
 27. Írják le mik az előnyei és hátrányai a statikus és dinamikus vezeték nélküli energiaátvitelnek (WPT-nek)
 28. Írják le a különböző akkumulátorok felépítését és működését
 29. Határozza meg a nagyfeszültségű akkumulátor élettartamát, hatótávolságát és kapacitását
 30. Írja le, miért fontos az akkumulátor újrahasznosítása, és hogyan történik ez!
 31. Mutassa be a különböző típusú elektromos motorokat és elhelyezkedésüket!
 32. Írja le a felépítését és felhasználását a különböző típusú elektromos motoroknak!
 33. Miben tér el az AC és DC motor?
 34. Azonosítsa a fő vezérlőrendszer alkotóelemeit
 35. Ismertesse a fő vezérlőrendszer elemeinek célját és működését!
 36. Írja le az elektromos/hibrid járművekben használt nagyfeszültségű rendszereket!
 37. Írja le azokat a veszélyeket, amelyek felmerülhetnek egy baleset vagy töltés során!
 38. Azonosítsák a potenciális veszélyeket, amelyek előfordulhatnak az elektromos /hibrid autók töltése során
 39. Azonosítsák azokat a veszélyhelyzeteket, amik előfordulhatnak az elektromos /hibrid autók nagyfeszültségű akkumulátorainak szállítása, tárolása és selejtezése során!
 40. Azonosítsák be a magas feszültségű kábelek és alkotóelemek tipikus elhelyezését
 41. Ismertesse, hogyan lehet azonosítani a gépjármű nagy energiájú elektromos kábelezését és a hozzá tartozó alkatrészeket
 42. Ismertesse a háromázisú váltóáram, és az egyenáramhoz kapcsoldó veszélyek eltéréseit!
 43. Ismerje a különböző típusú veszélyes energiájú járművek/eszközök tárolási módjait.
 44. Ismertesse a sérült vagy hibás elektromos vagy hibrid járművek veszélyeit!
 45. Ismertesse a járműgyártók által alkalmazott módszereket, amelyek védelmet biztosítanak a nagyenergiájú villamos alkatrészek és kábelek esetén.
 46. Azonosítsa be, hogy ki lehet veszélyeztetett lektromos és hibrid jármű környezetében!
 47. Írja le, hogyan végzi egy hibás vagy sérült jármű felmérését, figyelembe véve a vizsgálat kockázatát.
 48. Írja le hogyan kell megteremteni a biztonságos helyzetet saját és mások védelmében, elektromos vagy hibrid járművek balesete során.
 49. Ismertesse a sérült elektromos /hibrid járművekkel kapcsolatos kockázatok csökkentésére vonatkozó óvintézkedéseket
 50. Ismertesse az elektromos / hibrid járművek szállításával kapcsolatos veszélyeket és szabályokat!
 51. Ismeri és megérti a sérült járművek javításának és tárolásának veszélyeit.
 52. Ismertesse a nagyfeszültségű rendszeren végzendő javítási vagy karbantartási munkát megelőző elkülönítési eljárásokat.
 53. Azonosítsa azokat a komponenseket, amelyek a nagyfeszültségű elektromos hajtási rendszereket alkotják!
 54. Ismertesse az akkumulátorcellák és modulok kialakítását és működését!
 55. Ismertesse az elektromos motorok kialakítását és működését!
 56. Ismertesse a nagyfeszültségű elektromos alkatrészek alapvető konstrukcióját és működését, beleértve az áramkörök védelmét és kábelezését.
 57. A nagyfeszültségű elektromos kábelezés, és a hozzá kapcsolódó alkatrészek azonosítása
 58. A kockázatok csökkentésére vonatkozó biztonsági óvintézkedések ismertetése, karbantartás előtt
 59. A nagyfeszültségű rendszeren végzett munkát megelőző elkülönítési eljárások ismertetése
 60. A nagyfeszültségű elektromos rendszer javítása utáni üzembe helyezés során alkalmazott módszerek ismertetése
 61. Az elektromos meghajtású / hibrid járműveken végzett munka során használt eszközök és felszerelés azonosítása
 62. Külső áramforrás csatlakoztatása elektromos/ hibrid meghajtású járműhöz
 63. A hibajavítás és/vagy a nagyfeszültségű rendszerhez nem köthető karbantartás feltételeinek azonosítása
 64. Az elektromos / hibrid járművek javításakor használatos egyéni védőeszközök ismertetése
 65. Válassza ki a megfelelő információforrásokat az elvégzendő munka támogatásához.
 66. A nagyfeszültségű elektromos rendszer biztonságos leválasztásának végrehajtása, a jármű gyártóinak utasításait követve
 67. Használja a helyes eljárást, amivel biztonságosan helyezheti feszültség alá a járművet, a jármű gyártójának utasításai szerint.
 68. Használjon megfelelő eljárásokat elektromos / hibrid járműnél, egy alternatív áramforrás csatlakoztatása során.
 69. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést minden járművizsgálati tevékenység során.
 70. Munkavégzés folyamata, amely minimálisra csökkenti a jármű és rendszerei, a személyek és értékeik károsodásának kockázatát.
 71. Használjon megfelelő technikai információforrásokat az elektromos hajtású járműjavítási tevékenység támogatására.
 72. Válasszon megfelelő eszközöket és berendezéseket az elektromos hajtású járműjavítások elvégzéséhez.
 73. Győződjön meg róla, hogy a berendezést kalibrálták a gyártói előírásoknak megfelelően.
 74. Eszközök és a felszerelések helyes használata
 75. Ismertesse a nagyfeszültségű elektromos rendszerelemek eltávolítása és cseréje előtt szükséges helyes eljárásokat.
 76. Magyarázza el, hogyan kell leválasztani és újra csatlakoztatni a feltöltött nagyfeszültségű tápegységeket.
 77. Hogyan kell a munkavégzés előtt, a biztonságos munkavégzés érdekében a nagyfeszültségű elektromos rendszert biztonságossá tenni.
 78. Helyes lépések használata a nagyfeszültségű akkumulátorok leválasztásához és újracsatlakozásához.
 79. A jármű javítását követő üzembe helyezése, diagnosztikai vizsgálatok és a javítás ellenőrzése
 80. A járműrendszer üzembehelyezése a javítást követően
 81. Teljes és tételes nyilvántartások pontos vezetése, a megfelelő formátumban.
 82. Az ellenőrzési és vizsgálati eredmények, valamint a megfelelő adatok ismeretében tett ajánlások